Direktorica mr Mirjana Popović i pedagoškinja mr Irena Bogićević učestvovale su na okruglom stolu na temu: „Djeca sa tjelesnim smetnjama i smetnjama vida u inkluzivnom obrazovanju“ u Osnovnoj školi „Dašo Pavičić“ u Herceg Novom u ponedjeljak, 24. februara 2020. godine. Direktorica je prezentovala osnovne djelatnosti Resursnog centra „Podgorica“ sa posebnim akcentom na asistivnu tehnologiju. Pedagoškinja je govorila o IROP-u i uopšte o inkluziji djece sa tjelesnim smetnjama i smetnjama vida. Okruglom stolu su prisustvovali nastavnici osnovnih škola u Herceg Novom, članovi Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama opštine Herceg Novi i direktor Dječijeg doma „Mladost“ u Bijeloj.

 

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži