Na inicijativu Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“ studenti prve godine Građevinskog fakulteta u Podgorici, u sklopu predmeta Tehničko crtanje, napravili su makete objekata koje će se koristiti za orjentaciju u prostoru za djecu bez ostatka vida. Studenti su zajedno sa nastavnicom dr Marijom Jevrić osmislili plan rada, koji je obuhvatio obilazak objekata, mjerenje potrebnih dimenzija i crtanje skica na licu mjesta, zatim crtanje tehničkog crteža i pravljenje maketa. Četiri grupe studenata završile su makete objekata Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“, Osnovne škole „Milorad Musa Burzan“ i Umjetničke škole za muziku i balet „Vasa Pavić“, a druge četiri grupe rade na izradi maketa još nekih objekata. U petak, 6. marta 2020. godine Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ posjetili su studenti zajedno sa nastavnicom i donijeli poklon-makete. Pokazali su zadovoljstvo što su imali priliku da svoje prve stručne korake naprave u plemenitu svrhu kao što je ova. Direktorica mr Mirjana Popović zahvalila se studentima, a socijalni radnik Admir Hadžibegović upoznao ih je sa problemima u infrastrukturi sa kojima se djeca sa smetnjama vida srijeću svakodnevno, što će studentima, budućim projektantima objekata, biti korisno - da nikada ne izgube iz vida potrebe i onih najosjetljivijh članova naše zajednice, prilikom projektovanja i građenja objekata.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži