Program „Za svako dijete: GLAS - Korišćenje tehnologije 21. vijeka za promociju rane komunikacije, obrazovanja i socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju” realizuje Zavod za školstvo u saradnji s Ministarstvom prosvjete, uz podršku UNICEF-a. Tim JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ jedan je od učesnika i realizatora Programa. U svrhu monitoringa, podrške i konsultacije, Ustanovu je posjetila Mirjana Lazor, pedagoškinja Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ u Novom Sadu, u srijedu, 11. marta 2020. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnica Zavoda za školstvo Anita Marić, predstavnica UNICEF-a Maja Kovačević, predstavnici Ustanove direktorica mr Mirjana Popović i stručni saradnici i vaspitači. Program je osmišljen za upotrebu Cboard je aplikacije, koja potpomaže komunikaciju djeci (uzrasta 0 - 8 godina) s govornim i jezičkim teškoćama pomoću slika/simbola i pretvaranja teksta u govor. Obuku u sklopu Programa pohađali su zaposleni Marina Zejak Vukmanović, logopetkinja i Toni Koletić, školski ICT koordinator asistivne tehnologije. Ustanovi je dodijeljeno osam android tableta sa Cboard aplikacijom. Zaposleni su obučili jedan broj stručnih saradnika i vaspitača za korišćenje aplikacije i dali preporuke za rad sa djecom. Tablet sa aplikacijom biće dostupan djetetu (u porodici, školi, vrtiću...).

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži