Za djecu koja su uključena u Program rane intervencije, djecu koja pohađaju Poseban program i za učenike koji pohađaju osnovnu i srednju školu u Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica“ Socijalna služba je, u novonastalim okolnostima izazvanim Kovidom-19, pokrenula aktivnost „Solidarnost na djelu“. Pomenutoj aktivnosti se odazvao Crveni krst Crne Gore u Podgorici, koji je za naše/ih 50-oro djece/učenika obezbjedio adekvatnu humanitarnu pomoć.

Distribucija humanitarne pomoći uručena je porodicama djece odnosno učenika 18. i 19. maja 2020. godine.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži