mtel_igraonica_30032102_b U martu 2012. Godine kompanija m-tel  mtel_igraonica_30032102_a učenicima naše Ustanove. Igraonica je smještena u iInternatu u sali za slobodne aktivnosti.

Izvršni direktor kompanije Petar Popović prilikom predaje igraonice na upotrebu  istakao da je srećan što je  njihova kompanija prepoznala potrebe naših učenika. Proširivanjem ovakvih sadržaja  olakšava se rad sa djecom, njihova kreativnost i smisao za igru dolazi do izražaja, socijalizacija i druženje dobija svoj puni smisao. 

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži