Novonastala situacija izazvana pandemijom COVID – 19 je dovela do određenih promjena u radu stručnih saradnika i nastavnika zaposlenih u Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica“. U uslovima kada djeca nijesu mogla ići u školu niti dolaziti na individualne tretmane akcenat je stavljen na komunikaciju stručnih saradnika i nastavnog osoblja sa djecom i njihovim roditeljima  putem savremenih tehnologija.

Projekat koji Forum MNE sprovodi, a uz finansijsku podršku Britanske ambasade Podgorica, „Jednak pristup obrazovanju za sve – povećanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama“ će omogućiti poboljšanje kvaliteta komunikacije na relacijama: nastavnik/stručni saradnik, roditelj i dijete.

Oprema (lap top, 3 tableta, 2 kamere, 2 držača za kamere, anReader) koja je uručena Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica“ omogućiće da stručni saradnici snime individualni tretman ili njegove djelove za neke tipične smetnje i teškoće u razvoju što će biti od izuzetne važnosti za roditelja, dijete, ali i za stručne službe redovnog vaspitno- obrazovnog sistema.

Oprema će naći mjesto upotrebe ne samo u ovim vanrednim okolnostima, nego u svim slučajevima kada dijete iz opravdanih razloga bude spriječeno da redovno dolazi na tretmane ili u školu.

Projekat teži da osigura jednak pristup obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama tokom COVID-19 pandemije, kroz obezbjeđivanje ključne opreme Resursnom centru i stručne obuke osoblju Resursnog centra. Projekat će unaprijediti i saradnju Resursnog centra sa roditeljima, koji su jedan od ključnih aktera u obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama, pogotovu tokom uspostavljanja i podrške učenju od kuće.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži