Tim za ranu intervenciju vodeći računa o epidemiološkim mjerama sprovodi rehabilitaciono-edukativne tretmane u kabinetima defektologa somatopeda, tiflologa, logopeda, psihologa, fizikalnim kabinetima, kao i u Centru za rani rast i razvoj djece. Svojim primjerom pokazali smo važnost i efikasnost interakcije terapeut-dijete, kao i neophodnost nastavka izvođenja individualnih tretmana. Svjesni činjenice o faktorima rizika, nijesmo imali ni jedan slučaj zaraze djeteta što predstavlja visok stepen obazrivosti kadra. Kvalitet pruženih usluga je na visokom nivou, čijoj se održivosti nadamo i ubuduće boreći se s epidemijom.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži