U Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica“ za nastavni kadar realizovana je obuka po programu  andragoškog osposobljavanja nastavnog kadra:

- 13. aprila 2022. godine na temu „Specifičnosti obrazovanja odraslih i Komunikacija obrazovanja odraslih“;

- 14. aprila 2022. godine na temu „Organizacija, planiranje i programiranje u obrazovanju odraslih i Metode obrazovanja odraslih“;

- 20. aprila 2022. godine na temu „Moderacija i grupna dinamika, evaluacija i samoevaluacija obrazovnog procesa“.

Treneri obuke: Ljiljana Garić, diplomirani andragog, rukovoditelj odjeljenja za obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje u Centru za stručno obrazovanje Crne Gore i Zorica Minić, diplomirani psiholog, psihometričar u Ispitnom centru Crne Gore.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži