Radionica „Upoznaj me” za roditelje čija djeca pohađaju Poseban program, osnovnu i srednju školu je realizovana 17.11.2023. godine (prvi dio) i 1.12.2023. godine (drugi dio), od 10:00h do 11:30 časova. Radionica je održana u zbornici škole JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“. Cilj radionice je bio da se roditelji međusobno upoznaju, razviju povjerenje i razumijevanje i pruže podršku jedni drugima. Na kreativan način su podijelili svoja osjećanja i životna iskustva. 

Radionice su organizovale i vodile Svetlana Radović, socijalna radnica i Snežana Lončarević, pedagoškinja.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži