U petak, 15.03.2024. godine, u toku 5. časa, ostvarena je međusobna saradnja (korelacija) učenika osnovne i srednje škole, i njihovih nastavnika, iz opšteobrazovnih i stručnih predmeta. Cilj časa je bio ukazivanje na značaj radnog prava i povezanost sa oblastima iz crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti. Učenici su odgovarali na pitanja svojih nastavnika i aktivno učestvovali u navođenju primjera iz prakse. Razgovornim stilom uočena je veza između zakona radnog prava sa pravno-administrativnim i naučnim stilom, kao i sa svakodnevnim životnim situacijama. Kroz odgovore na kviz pitanja, utvrđena znanja o pojmu radnog odnosa, uslovima o zasnivanju i prestanku radnog odnosa, zdravstvenom, penzijskom i drugim osiguranjima.

Učenici Radovan Džuver, Borjana Radulović i Danilo Nedić su se posebno istakli svojim znanjem. Za organizvanje časa korelacije potrudile su se nastavnice pravne grupe predmeta, Ana Gošović, Zagorka Pavićević i Dragana Đurica. Doprinos korelaciji ostvaren je uz saradnju pedagogica Snežane Lončarević i Monike Tapušković i nastavnice crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti Snježane Kašiković.

Čas je protekao u razmjeni dosadašnjeg i usvajanju novog znanja.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži