U srijedu, 27. marta 2024. godine, nastavnice Stručnog aktiva za jezike su sa učenicima osnovne i srednje škole održale ogledni čas. 

Čas je održan u okviru obilježavanja Svjetskog dana pozorišta, a kao dio međupredmetne saradnje između crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti, engleskog jezika i italijanskog jezika. 

Času je prisustvovala direktorica Marijana Antonijević, kao i kolege predsjednici aktiva, vaspitači, defektolozi i stručni saradnici. 

Predavački dio časa je realizovan putem prezentacije pod nazivom „Drama i književnost“ koja je ukomponovana tako da predstavlja odličan primjer međupredmetne usklađenosti. 

U temu časa nas je odlično uvela nastavnica crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti Snježana Kašiković. Ona je učenicima približila i dočarala osnovne termine u vezi sa pozorištem. Učenici su iznosili svoja lična zapažanja o pozorištu, ali i diskutovali o tome šta podrazumijeva pozorišni bonton. 

Nakon uvodnog dijela, učenici su, sa nastavnicom Anđelom Knežević, imali priliku da obnove teorijska znanja o drami, ali i da čuju kratak istorijat o nastanku pozorišta i razvoju drame u Crnoj Gori. 

Na sve to se sjajno nadovezala nastavnica engleskog jezika Ana Mirjana Đoković, koja je prisutnima predočila dramske žanrove u engleskom jeziku, nakon čega su utvrdili znanje iz pozorišnog vokabulara engleskog jezika. 

Naravno, čas o drami i pozorištu ne bi bio potpun ako ne bismo spomenuli V. Šekspira. Za profesionalno, a ujedno i učenicima prijemčivo prezentovanje života i rada ovog pisca bila je zaslužna nastavnica Daliborka Banović. 

Predavački krug je zatvorila nastavnica italijanskog jezika Darinka Radović, koja je, osim pozorišnog vokabulara na italijanskom jeziku, učenicima, uz mnoštvo fotografija, predstavila čuvena italijanska pozorišta. 

Nakon predavačog, uslijedio je i demonstrativni metod nastave, pa su učenici imali priliku da uživaju u sjajnoj glumi učenika Radovana Džuvera, koji je uz adekvatne rekvizite scenski prikazao monolog iz Čehovljevog „Ivanova“. 

Evaluacija prezentovanog sadržaja je ostvarena kroz zabavni kviz znanja u kom su svi učenici rado učestvovali. 

Završni dio časa je sproveden u vidu kreativne radionice, gdje su se učenici opustili uz aktivnosti poput  rezanja, bojanja i lijepljenja, a sve uz pjesmu i drugarsku atmosferu. Udruženim rukama, uz pomoć nastavnika, napravili su lijepe i efektne panoe koji će krasiti zidove naše Ustanove. 

Iako je čas trajao nešto više od dva sata, uz kratku pauzu između „činova“, učenici su do samog kraja ostali koncentrisani, te voljni i motivisani za rad. Sudeći po tome, čas je bio uspješan.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži