Ogledni čas, u organizaciji članova Aktiva prirodnih i društvenih nauka, na temu „Životna sredina i mi“ održan je 7.6.2024. godine, u periodu od 8:30 do 10h.

Čas  je održan u školskom dvoristu i ljetnjoj učionici, gdje su učenicima  predstavljeni  meteorološki zaklon i kišomjer, način mjerenja temperature vazduha i količine padavina, a kroz niz  zanimljivh eksperimenata iz hemije i osobine vode, kao i  proces kruženja vode u prirodi.  Učenici su  upoznati sa Sunčevim zračenjem kao klimatskim faktorom, a potom i sa uticajem opasnih UV zraka, ulogom ozonskog omotača (čiji su građu uočili kroz pravljenje modela molekula ozona) i mjerama zaštite koje sami možemo preduzeti.

Povodom 5. juna - Svjetskog dana zaštite životne sredine, u završnom dijelu časa, učenici su  napravili pano na kom su istakli  uticaje čovjeka na prirodu, crtali dijagrame na osnovu mjerenja temperature vazduha i količine padavina u različitim mjesecima i pisali poruke ekološkog bontona.

Ogledni čas, koji su obilježile lijepa atmosfera i kreativnost učenika,  održale su nastavnice: Vesna Kešeljevic, Snežana Maretić, Violeta Pejović, Una Sredović i Mesudija Pervan.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži