Elsan Zverotić, učenik drugog razreda srednje škole Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“ osvojio je prvu nagradu za Fotografiju biodiverziteta i predjela, u kategoriji od 16 do 19 godina, na konkursu „Mladi eko-reporteri“. Njegov rad pod nazivom „Život u kamenu“ pratila je mentorica Snežana Maretić, nastavnica biologije. Konkurs je organizovala Nevladina organizacija „EKOM - Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori” u sklopu programa Fondacije za ekološku edukaciju (FEE). Na konkursu je pristiglo više od 500 radova iz 37 osnovnih i 15 srednjih škola. Povodom Dana planete Zemlje, 22. aprila 2020. godine, NVO „EKOM“ objavila je na vebsajtu spisak prvonagrađenih radova učesnika konkursa. Detaljnije: http://mladi-ekoreporteri.org.me/

U cilju boljeg razumijevanja pojma stresa i lakšeg prevazilaženja svakodnevnih stresnih situacija pedagoško-psihološka služba JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica” daje sljedeće preporuke.

080420 539080420 540

Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ priključio se akciji izrade vizira za zdravstvene radnike Crne Gore. Djelovi za vizire izrađuju se od 2. aprila 2020. godine na 3D štampaču u kabinetu asistivne tehnologije.

Radi lakšeg prevazilaženja krizne zdravstvene situacije izazvane virusom COVID-19 psihološkinja Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“ daje sljedeće preporuke roditeljima za rad sa djecom u kućnim uslovima.

040420 508

040420 509

U cilju lakše realizacije nastave likovne kulture usljed novonastale situacije, studentkinje FLU sa Cetinja Lana Bulatović i Aleksandra Aranitović u okviru predmeta Metodika likovnog vaspitanja, sa profesoricom dr Ivanom Radovanović, realizovale su javni čas putem video prezentacije i time dale doprinos za uspješnije izvođenje nastave likovne kulture. Učenici će imati neprocjenljivu mogućnost onlajn likovne prakse i upoznavanja sa različitim segmentima likovne kulture i njenog nastajanja. Studenti će praviti video prezentacije do kraja školske godine.

Na ovaj način bogatimo našu saradnju, a učenicima omogućavamo kreativan pristup likovnom stvaralaštvu.

Slijedi link: https://youtu.be/55nbPT6qMos 

Draga djeco, poštovani roditelji,

U nastavku možete preuzeti preporuke nastavnika fizičkog vaspitanja  - Vježbajmo domapdf down

ucidoma

Draga djeco, poštovani roditelji,

Nastavu za osnovnu i srednju školu možete pratiti putem kanala na daljinu #UčiDoma TVCG2, Uči doma 1 i Uči doma 2.

Raspored nastave možete preuzeti na sljedećim portalima:

http://www.skolskiportal.edu.me/Pages/Default.aspx

https://www.ucidoma.me/?fbclid=IwAR1hVzRFU8dLJA0_KbmADjU-RD1GYjBw-1ST1iwNEbex4XaJ3Ky-yLn5uNA

Sve dodatne informacije dobićete konkretno od nastavnika.

Srećno!

Stručni aktiv defektologa koji realizuje poseban program obrazovno-vaspitnog rada za djecu sa kombinovanim smetnjama daje sljedeće preporuke i prilagođavanja za rad u kućnim uslovima:

U obrazovnom-vaspitnom području Svakodnevne životne vještine preporuka je često pranje ruku i održavanje lične higijene djece uz djelimičnu ili potpunu podršku roditelja prema preporukama Instituta za javno zdravlje. Ukoliko dijete neće da sarađuje, aktivnosti sprovoditi kroz igru „Hvatanje sapuna u toploj vodi u posebnoj zdjeli (kadica, lavor...) uz odgovarajuće pjesmice prikladne ovom sadržaju; Pronađi vlažnu maramicu, obriši ruke, pomozi mami da obrišeš radnu površinu...

Aktivnosti predviđene planom i programom u okviru obrazovno-vaspitnog područja Razvoj govora i jezika odnose se na podsticanje ekspresivnog govora, glasanja, a naročito razvijanja gestualnog govora u cilju da dijete izrazi svoja osjećanja i potrebe. Te aktivnosti treba da budu potpomognute slikovnim materijalom i očiglednim predmetima iz okruženja domaćinstva. Mnoge aktivnosti sprovoditi kroz situacione igre (duvanje svjećica, loptica, papirića, pravljenje balončića od sapunice, korišćenje slamčica, glasom slogom i riječju imitirati glasanje životinja, pokazivanje i imenovanje predmeta iz okruženja....).

Planom i programom u okviru obrazovno-vaspitnog područja Upoznavanje okoline predviđeno je da prepoznaje, taktilno percipira i imenuje što veći broj predmeta iz domaćinstva i kroz situacione igre imitira aktivnosti ukućana (kuvanje, čišćenje ili pranje, usisavanje, slaganje garderobe, odlaganje obuće....)

Kroz aktivnosti obrazovno-vaspitnog područja Socijalne vještine uključiti što veći broj ukućana s ciljem da se uspostave pozitivne emocionalne reakcije, prepozna dobro i loše ponašanje i uspostavi elementarna komunikacija lijepog ponašanja ( povezivanje emocija sa emotikonima, lijepljenje ili pokazivanje emotikona koji odražavaju trenutnu emociju, slušanje pjesmica sa sadržajima frazama učtivosti, uključivanje u elementarne igre sa ostalim članovima porodice....)

Planom i programom obrazovno-vaspitnog područja Psihomotorna stimulacija predviđeno je da učenici primjenjuju vježbe za doživljaj tjelesne cjelovitosti i vježbe u gestualnom prostoru. Putem aktivnosti uz djelimičnu ili potupnu podršku roditelja, braće i sestara učenik pokazuje na sebi i modelu glavu, trup, ruke i noge, a na glavi oči, nos, usta, uši, kosu (igre sa lutkom, igre sa ostalim članovima porodice, igre ispred ogledala), podiže ruke iznad glave, širi ruke u stranu, spušta ruke pored tijela. Kroz igru ove aktivnosti sprovoditi nekoliko puta u toku dana, jer su izvor zadovoljstva i relaksacije za dijete.

Radno vaspitanje planom i programom predviđa upoznavanje sa različitim materijalima i alatima. Aktivnosti organizovati zajednički sa ostalim članovima porodice (lijepljenje različitih materijala na podlogu, namotavanje vunice na kalem, pravljenje  kule od kocaka, ređanje plastičnih kutija jednu na drugu....)

U realizaciji aktivnosti u okviru obrazovno-vaspitnog područja Likovna kreativnost preporučujemo da učenici spontano škrabaju i crtaju linije po papiru, povlače linije između dvije tačke, cjepkaju i gužvaju papir, gnječe i valjaju plastelin, gužvice papira (salvete) lijepe u okviru šablona  na podlogu.

Područjem Muzička kreativnost predviđeno je da prepoznaju i imenuju zvukove vezane za domaćinstvo i neposrednu okolinu (zvono, zatvaranje i otvaranje vrata, šuštanje i kapanje vode, šuštanje papira, kese, zvukovi životinja, vozila...). Preporučujemo da zajedno sa članovima porodice izrade „muzičke instrumente“ (plastične flaše napunjene pirinčem, pasuljem, kukuruzom, dugmićima) i zajednički formiraju „orkestar“. Za ovu aktivnost roditelji mogu iskoristiti predmete iz kuhinje (šerpe, lonci, drvene kašike, poklopci...). Sve aktivnosti treba da imaju za cilj da probude pozitivne emocionalne reakcije i međusobnu interakciju svih članova porodice.

U okviru obrazovno-vaspitnog područja Igre i sportske aktivnosti prilagoditi aktivnosti potrebama i željama učenika kroz elementarne igre loptom i orjentacijom u prostoru (kotrljanje, dodavnje, šutiranje, hvatanje lopte na radnoj površini i podu, igra skrivalice, imitiranje kretanja u različitim smjerovima i položajima). Ove aktivnosti sprovoditi nekoliko puta u toku dana, jer predstavljaju rekreaciju, omogućavaju pokretljivost i zadovoljavaju djetetovu potrebu za igrom i fizičkom aktivnošću.

Sve preporučene aktivnosti roditelji treba da realizuju u prijepodnevnim časovima kako bi se režim dana prolongirao i ostao ustaljen u doglednom periodu. Po mogućnosti u sve aktivnosti uključiti druge članove porodice, čime bi se ojačala sama porodica i ovaj period učinio sadržajnim i kvalitetnijim a samim tim i doprinio realizaciji aktivnosti koje bi se inače sprovodile u Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica“ uz prilagođavanja datim ovim preporukama za rad u kućnim uslovima.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži