U petak, 13. marta 2020. godine vaspitačice Danijela Baletić, Marina Gomilanović i Mileva Perunović organizovale su radionicu na temu „Razna zanimanja“ u kojoj su učestvovala djeca koja borave u Centru za rani rast i razvoj i djeca u produženom boravku. U pratnji vaspitačica djeca su obišla kuhunju i ambulantu u internatu Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“. Kuvarica Gordana i medicinska sestra Tamara su na veoma lijep i strpljiv način približile djeci zanimanje kojim se bave. Vaspitačice su pomoću slika, igračaka i sredstava dočarale djeci neke od zanimanja koja postoje (kuvarice, učiteljice, doktora, policajca). Kod usvajanja pojmova koristile su tablet sa aplikacijom CBOARD.

 

Program „Za svako dijete: GLAS - Korišćenje tehnologije 21. vijeka za promociju rane komunikacije, obrazovanja i socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju” realizuje Zavod za školstvo u saradnji s Ministarstvom prosvjete, uz podršku UNICEF-a. Tim JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ jedan je od učesnika i realizatora Programa. U svrhu monitoringa, podrške i konsultacije, Ustanovu je posjetila Mirjana Lazor, pedagoškinja Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ u Novom Sadu, u srijedu, 11. marta 2020. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnica Zavoda za školstvo Anita Marić, predstavnica UNICEF-a Maja Kovačević, predstavnici Ustanove direktorica mr Mirjana Popović i stručni saradnici i vaspitači. Program je osmišljen za upotrebu Cboard je aplikacije, koja potpomaže komunikaciju djeci (uzrasta 0 - 8 godina) s govornim i jezičkim teškoćama pomoću slika/simbola i pretvaranja teksta u govor. Obuku u sklopu Programa pohađali su zaposleni Marina Zejak Vukmanović, logopetkinja i Toni Koletić, školski ICT koordinator asistivne tehnologije. Ustanovi je dodijeljeno osam android tableta sa Cboard aplikacijom. Zaposleni su obučili jedan broj stručnih saradnika i vaspitača za korišćenje aplikacije i dali preporuke za rad sa djecom. Tablet sa aplikacijom biće dostupan djetetu (u porodici, školi, vrtiću...).

Na inicijativu Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“ studenti prve godine Građevinskog fakulteta u Podgorici, u sklopu predmeta Tehničko crtanje, napravili su makete objekata koje će se koristiti za orjentaciju u prostoru za djecu bez ostatka vida. Studenti su zajedno sa nastavnicom dr Marijom Jevrić osmislili plan rada, koji je obuhvatio obilazak objekata, mjerenje potrebnih dimenzija i crtanje skica na licu mjesta, zatim crtanje tehničkog crteža i pravljenje maketa. Četiri grupe studenata završile su makete objekata Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“, Osnovne škole „Milorad Musa Burzan“ i Umjetničke škole za muziku i balet „Vasa Pavić“, a druge četiri grupe rade na izradi maketa još nekih objekata. U petak, 6. marta 2020. godine Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ posjetili su studenti zajedno sa nastavnicom i donijeli poklon-makete. Pokazali su zadovoljstvo što su imali priliku da svoje prve stručne korake naprave u plemenitu svrhu kao što je ova. Direktorica mr Mirjana Popović zahvalila se studentima, a socijalni radnik Admir Hadžibegović upoznao ih je sa problemima u infrastrukturi sa kojima se djeca sa smetnjama vida srijeću svakodnevno, što će studentima, budućim projektantima objekata, biti korisno - da nikada ne izgube iz vida potrebe i onih najosjetljivijh članova naše zajednice, prilikom projektovanja i građenja objekata.

U petak, 6. marta 2020. godine održana je radionica na temu „Praznik žena“ u kojoj su učestvovala djeca iz Centra za rani rast i razvoj i djeca iz oba produžena boravka uz podršku vaspitačica Danijele, Marine i Mileve. Tokom radionice djeca su se bliže upoznala sa značajem obilježavanja praznika, vrstama i načinom upućivanja čestitki i upotrebom odgovarajućih izraza prilikom čestitanja. Djeca su pravila čestitke od raznih materijala za mame, bake, tetke...
Radionica je protekla uspješno uz izražavanje ljubavi i topline na veoma kreativan način.

03032020 157U ponedjeljak, 2. marta 2020. godine u 10,45 sati predstavnice NVO Nacionalna organizacija za rijetke bolesti Crne Gore (NORBCG) i JU Resursni centar za djecu u mlade „Podgorica“ Nataša Bulatović i mr Mirjana Popović potpisale su Memorandum o razumijevanju i saradnji, s ciljem unaprijeđenja međusobne saradnje u oblasti rijetkih bolesti i afirmacije inkluzije oboljelih od rijetkih bolesti u otvoreno i demokratsko društvo. Saradnja će se odvijati kroz organizaciju i učešće u obukama, seminarima, radionicama, konferencijama, sastancima, stručnim skupovima, savjetovanjima, sajmovima, kao i drugim specijalističkim modulima obučavanja i edukacije u oblasti rijetkih bolesti.

U ponedjeljak, 2. marta 2020. godine gosti Ekološko-likovne sekcije bili su studenti Likovne akademije sa Cetinja zajedno sa profesoricom Ivanom Radovanović. Radionicu su organizovale Snežana Maretić, nastavnica biologije i Tijana Dedeić, nastavnica likovne kulture. Povodom 8. marta učenici i studenti su zajedno pravili čestitke za mame, bake, nastavnice...U veseloj atmosferi napravljeno je mnoštvo divnih radova od prirodnog materijala, papira i plastelina. Učenici su bili veoma kreativni i uživali su u druženju sa studentima.

Na kraju bilo je vremena i za jednu partiju šaha.

U petak, 28. februara 2020. godine u organizaciji Zavoda za školstvo direktorica mr Mirjana Popović i školski ICT koordinator asistivne tehnologije Toni Koletić održali su nastavnicima osnovnih škola obuku po programu „Primjena asistivne tehnologije u radu sa djecom sa smetnjama vida, tjelesnim i kombinovanim smetnjama“. Program je akreditovan od strane Zavoda za školstvo i publikovan u Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2019/2020. i 2020/2021. godinu.

Direktorica mr Mirjana Popović i pedagoškinja mr Irena Bogićević učestvovale su na okruglom stolu na temu: „Djeca sa tjelesnim smetnjama i smetnjama vida u inkluzivnom obrazovanju“ u Osnovnoj školi „Dašo Pavičić“ u Herceg Novom u ponedjeljak, 24. februara 2020. godine. Direktorica je prezentovala osnovne djelatnosti Resursnog centra „Podgorica“ sa posebnim akcentom na asistivnu tehnologiju. Pedagoškinja je govorila o IROP-u i uopšte o inkluziji djece sa tjelesnim smetnjama i smetnjama vida. Okruglom stolu su prisustvovali nastavnici osnovnih škola u Herceg Novom, članovi Komisije za usmjeravanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama opštine Herceg Novi i direktor Dječijeg doma „Mladost“ u Bijeloj.

 

Stručno-naučna konferencija sa međunarodnim učešćem „Dani defektologa 2020“ održana je u Beogradu, kongresni centar hotela „Mona Plaza“, u vremenu od 20. do 23. februara 2020. godine. Centralna tema konferencije glasila je: „Kontekstualni aspekti specijalne edukacije i rehabilitacije“. Učestvovao je veliki broj stručnjaka iz zemalja u okruženju. Prezentovan je veliki broj radova, organizovane su radionice, tribine i prezentacije. Teme se bile iz oblasti: obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva i rehabilitacije. Predsjednica Društva defektologa Crne Gore Svetlana Vukašinović potpisala je protokol o saradnji sa predstavnicima Društva defektologa zemalja u okruženju (Hrvatska, Srbija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija). Dodijeljene su povelje, diplome i zahvalnice „Prof. Miodrag M. Matić“. Na konferenciji su učestvovale defektološkinje Nikolina Miljanić i Dragana Mijatović, predstavnice Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži