Vaspitačica koja radi sa grupom djece u Centru za rani rast i razvoj pripremila je drugi dio preporuka za djecu koja su uključena u program Rana intervencija, a mogu koristiti i djeci tipičnog razvoja do predškolskog uzrasta. Osnovni cilj preporuka je održavati kod kuće dječije aktivnosti, i time doprinijeti socio-emocionalnom, kognitivnom, motoričkom razvoju i razvoju govora kod djeteta.

 

pdfPreporuke za rad sa djecom kod kuce - II dio.pdf

 

Fina motorika je sposobnost korišćenja najmanjih mišića tijela u cilju izvođenja preciznih pokreta i usko je povezana sa koordinacijom oko-ruka. Za držanje olovke najvažniju ulogu imaju dobro razvijene sposobnosti fine motorike. Stoga, evo nekoliko primjera vježbi za jačanje mišića prstiju i šake koje su pripremile somatopetkinje Suzana Koletić i Marina Vučeraković.

pdfVježbe za jačanje mišića prstiju i šake.pdf

Svjetski dan knjige i autorskih prava obilježen je citatima, audio zapisima i fotografijama putem viber grupe. Doprinos u obilježavanju ovoga dana dali su učenici, roditelji i članovi Aktiva jezika.

Pripremili: Marijana Antonijević, koordinatorka; Toni Koletić, tehnička obrada.

Elsan Zverotić, učenik drugog razreda srednje škole Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“ osvojio je prvu nagradu za Fotografiju biodiverziteta i predjela, u kategoriji od 16 do 19 godina, na konkursu „Mladi eko-reporteri“. Njegov rad pod nazivom „Život u kamenu“ pratila je mentorica Snežana Maretić, nastavnica biologije. Konkurs je organizovala Nevladina organizacija „EKOM - Udruženje za ekološki konsalting u Crnoj Gori” u sklopu programa Fondacije za ekološku edukaciju (FEE). Na konkursu je pristiglo više od 500 radova iz 37 osnovnih i 15 srednjih škola. Povodom Dana planete Zemlje, 22. aprila 2020. godine, NVO „EKOM“ objavila je na vebsajtu spisak prvonagrađenih radova učesnika konkursa. Detaljnije: http://mladi-ekoreporteri.org.me/

U cilju boljeg razumijevanja pojma stresa i lakšeg prevazilaženja svakodnevnih stresnih situacija pedagoško-psihološka služba JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica” daje sljedeće preporuke.

080420 539080420 540

Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ priključio se akciji izrade vizira za zdravstvene radnike Crne Gore. Djelovi za vizire izrađuju se od 2. aprila 2020. godine na 3D štampaču u kabinetu asistivne tehnologije.

Radi lakšeg prevazilaženja krizne zdravstvene situacije izazvane virusom COVID-19 psihološkinja Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“ daje sljedeće preporuke roditeljima za rad sa djecom u kućnim uslovima.

040420 508

040420 509

U cilju lakše realizacije nastave likovne kulture usljed novonastale situacije, studentkinje FLU sa Cetinja Lana Bulatović i Aleksandra Aranitović u okviru predmeta Metodika likovnog vaspitanja, sa profesoricom dr Ivanom Radovanović, realizovale su javni čas putem video prezentacije i time dale doprinos za uspješnije izvođenje nastave likovne kulture. Učenici će imati neprocjenljivu mogućnost onlajn likovne prakse i upoznavanja sa različitim segmentima likovne kulture i njenog nastajanja. Studenti će praviti video prezentacije do kraja školske godine.

Na ovaj način bogatimo našu saradnju, a učenicima omogućavamo kreativan pristup likovnom stvaralaštvu.

Slijedi link: https://youtu.be/55nbPT6qMos 

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži