ucidoma

Draga djeco, poštovani roditelji,

Nastavu za osnovnu i srednju školu možete pratiti putem kanala na daljinu #UčiDoma TVCG2, Uči doma 1 i Uči doma 2.

Raspored nastave možete preuzeti na sljedećim portalima:

http://www.skolskiportal.edu.me/Pages/Default.aspx

https://www.ucidoma.me/?fbclid=IwAR1hVzRFU8dLJA0_KbmADjU-RD1GYjBw-1ST1iwNEbex4XaJ3Ky-yLn5uNA

Sve dodatne informacije dobićete konkretno od nastavnika.

Srećno!

Stručni aktiv defektologa koji realizuje poseban program obrazovno-vaspitnog rada za djecu sa kombinovanim smetnjama daje sljedeće preporuke i prilagođavanja za rad u kućnim uslovima:

U obrazovnom-vaspitnom području Svakodnevne životne vještine preporuka je često pranje ruku i održavanje lične higijene djece uz djelimičnu ili potpunu podršku roditelja prema preporukama Instituta za javno zdravlje. Ukoliko dijete neće da sarađuje, aktivnosti sprovoditi kroz igru „Hvatanje sapuna u toploj vodi u posebnoj zdjeli (kadica, lavor...) uz odgovarajuće pjesmice prikladne ovom sadržaju; Pronađi vlažnu maramicu, obriši ruke, pomozi mami da obrišeš radnu površinu...

Aktivnosti predviđene planom i programom u okviru obrazovno-vaspitnog područja Razvoj govora i jezika odnose se na podsticanje ekspresivnog govora, glasanja, a naročito razvijanja gestualnog govora u cilju da dijete izrazi svoja osjećanja i potrebe. Te aktivnosti treba da budu potpomognute slikovnim materijalom i očiglednim predmetima iz okruženja domaćinstva. Mnoge aktivnosti sprovoditi kroz situacione igre (duvanje svjećica, loptica, papirića, pravljenje balončića od sapunice, korišćenje slamčica, glasom slogom i riječju imitirati glasanje životinja, pokazivanje i imenovanje predmeta iz okruženja....).

Planom i programom u okviru obrazovno-vaspitnog područja Upoznavanje okoline predviđeno je da prepoznaje, taktilno percipira i imenuje što veći broj predmeta iz domaćinstva i kroz situacione igre imitira aktivnosti ukućana (kuvanje, čišćenje ili pranje, usisavanje, slaganje garderobe, odlaganje obuće....)

Kroz aktivnosti obrazovno-vaspitnog područja Socijalne vještine uključiti što veći broj ukućana s ciljem da se uspostave pozitivne emocionalne reakcije, prepozna dobro i loše ponašanje i uspostavi elementarna komunikacija lijepog ponašanja ( povezivanje emocija sa emotikonima, lijepljenje ili pokazivanje emotikona koji odražavaju trenutnu emociju, slušanje pjesmica sa sadržajima frazama učtivosti, uključivanje u elementarne igre sa ostalim članovima porodice....)

Planom i programom obrazovno-vaspitnog područja Psihomotorna stimulacija predviđeno je da učenici primjenjuju vježbe za doživljaj tjelesne cjelovitosti i vježbe u gestualnom prostoru. Putem aktivnosti uz djelimičnu ili potupnu podršku roditelja, braće i sestara učenik pokazuje na sebi i modelu glavu, trup, ruke i noge, a na glavi oči, nos, usta, uši, kosu (igre sa lutkom, igre sa ostalim članovima porodice, igre ispred ogledala), podiže ruke iznad glave, širi ruke u stranu, spušta ruke pored tijela. Kroz igru ove aktivnosti sprovoditi nekoliko puta u toku dana, jer su izvor zadovoljstva i relaksacije za dijete.

Radno vaspitanje planom i programom predviđa upoznavanje sa različitim materijalima i alatima. Aktivnosti organizovati zajednički sa ostalim članovima porodice (lijepljenje različitih materijala na podlogu, namotavanje vunice na kalem, pravljenje  kule od kocaka, ređanje plastičnih kutija jednu na drugu....)

U realizaciji aktivnosti u okviru obrazovno-vaspitnog područja Likovna kreativnost preporučujemo da učenici spontano škrabaju i crtaju linije po papiru, povlače linije između dvije tačke, cjepkaju i gužvaju papir, gnječe i valjaju plastelin, gužvice papira (salvete) lijepe u okviru šablona  na podlogu.

Područjem Muzička kreativnost predviđeno je da prepoznaju i imenuju zvukove vezane za domaćinstvo i neposrednu okolinu (zvono, zatvaranje i otvaranje vrata, šuštanje i kapanje vode, šuštanje papira, kese, zvukovi životinja, vozila...). Preporučujemo da zajedno sa članovima porodice izrade „muzičke instrumente“ (plastične flaše napunjene pirinčem, pasuljem, kukuruzom, dugmićima) i zajednički formiraju „orkestar“. Za ovu aktivnost roditelji mogu iskoristiti predmete iz kuhinje (šerpe, lonci, drvene kašike, poklopci...). Sve aktivnosti treba da imaju za cilj da probude pozitivne emocionalne reakcije i međusobnu interakciju svih članova porodice.

U okviru obrazovno-vaspitnog područja Igre i sportske aktivnosti prilagoditi aktivnosti potrebama i željama učenika kroz elementarne igre loptom i orjentacijom u prostoru (kotrljanje, dodavnje, šutiranje, hvatanje lopte na radnoj površini i podu, igra skrivalice, imitiranje kretanja u različitim smjerovima i položajima). Ove aktivnosti sprovoditi nekoliko puta u toku dana, jer predstavljaju rekreaciju, omogućavaju pokretljivost i zadovoljavaju djetetovu potrebu za igrom i fizičkom aktivnošću.

Sve preporučene aktivnosti roditelji treba da realizuju u prijepodnevnim časovima kako bi se režim dana prolongirao i ostao ustaljen u doglednom periodu. Po mogućnosti u sve aktivnosti uključiti druge članove porodice, čime bi se ojačala sama porodica i ovaj period učinio sadržajnim i kvalitetnijim a samim tim i doprinio realizaciji aktivnosti koje bi se inače sprovodile u Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica“ uz prilagođavanja datim ovim preporukama za rad u kućnim uslovima.

U petak, 13. marta 2020. godine vaspitačice Danijela Baletić, Marina Gomilanović i Mileva Perunović organizovale su radionicu na temu „Razna zanimanja“ u kojoj su učestvovala djeca koja borave u Centru za rani rast i razvoj i djeca u produženom boravku. U pratnji vaspitačica djeca su obišla kuhunju i ambulantu u internatu Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“. Kuvarica Gordana i medicinska sestra Tamara su na veoma lijep i strpljiv način približile djeci zanimanje kojim se bave. Vaspitačice su pomoću slika, igračaka i sredstava dočarale djeci neke od zanimanja koja postoje (kuvarice, učiteljice, doktora, policajca). Kod usvajanja pojmova koristile su tablet sa aplikacijom CBOARD.

 

Program „Za svako dijete: GLAS - Korišćenje tehnologije 21. vijeka za promociju rane komunikacije, obrazovanja i socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju” realizuje Zavod za školstvo u saradnji s Ministarstvom prosvjete, uz podršku UNICEF-a. Tim JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ jedan je od učesnika i realizatora Programa. U svrhu monitoringa, podrške i konsultacije, Ustanovu je posjetila Mirjana Lazor, pedagoškinja Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ u Novom Sadu, u srijedu, 11. marta 2020. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnica Zavoda za školstvo Anita Marić, predstavnica UNICEF-a Maja Kovačević, predstavnici Ustanove direktorica mr Mirjana Popović i stručni saradnici i vaspitači. Program je osmišljen za upotrebu Cboard je aplikacije, koja potpomaže komunikaciju djeci (uzrasta 0 - 8 godina) s govornim i jezičkim teškoćama pomoću slika/simbola i pretvaranja teksta u govor. Obuku u sklopu Programa pohađali su zaposleni Marina Zejak Vukmanović, logopetkinja i Toni Koletić, školski ICT koordinator asistivne tehnologije. Ustanovi je dodijeljeno osam android tableta sa Cboard aplikacijom. Zaposleni su obučili jedan broj stručnih saradnika i vaspitača za korišćenje aplikacije i dali preporuke za rad sa djecom. Tablet sa aplikacijom biće dostupan djetetu (u porodici, školi, vrtiću...).

Na inicijativu Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“ studenti prve godine Građevinskog fakulteta u Podgorici, u sklopu predmeta Tehničko crtanje, napravili su makete objekata koje će se koristiti za orjentaciju u prostoru za djecu bez ostatka vida. Studenti su zajedno sa nastavnicom dr Marijom Jevrić osmislili plan rada, koji je obuhvatio obilazak objekata, mjerenje potrebnih dimenzija i crtanje skica na licu mjesta, zatim crtanje tehničkog crteža i pravljenje maketa. Četiri grupe studenata završile su makete objekata Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“, Osnovne škole „Milorad Musa Burzan“ i Umjetničke škole za muziku i balet „Vasa Pavić“, a druge četiri grupe rade na izradi maketa još nekih objekata. U petak, 6. marta 2020. godine Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ posjetili su studenti zajedno sa nastavnicom i donijeli poklon-makete. Pokazali su zadovoljstvo što su imali priliku da svoje prve stručne korake naprave u plemenitu svrhu kao što je ova. Direktorica mr Mirjana Popović zahvalila se studentima, a socijalni radnik Admir Hadžibegović upoznao ih je sa problemima u infrastrukturi sa kojima se djeca sa smetnjama vida srijeću svakodnevno, što će studentima, budućim projektantima objekata, biti korisno - da nikada ne izgube iz vida potrebe i onih najosjetljivijh članova naše zajednice, prilikom projektovanja i građenja objekata.

U petak, 6. marta 2020. godine održana je radionica na temu „Praznik žena“ u kojoj su učestvovala djeca iz Centra za rani rast i razvoj i djeca iz oba produžena boravka uz podršku vaspitačica Danijele, Marine i Mileve. Tokom radionice djeca su se bliže upoznala sa značajem obilježavanja praznika, vrstama i načinom upućivanja čestitki i upotrebom odgovarajućih izraza prilikom čestitanja. Djeca su pravila čestitke od raznih materijala za mame, bake, tetke...
Radionica je protekla uspješno uz izražavanje ljubavi i topline na veoma kreativan način.

03032020 157U ponedjeljak, 2. marta 2020. godine u 10,45 sati predstavnice NVO Nacionalna organizacija za rijetke bolesti Crne Gore (NORBCG) i JU Resursni centar za djecu u mlade „Podgorica“ Nataša Bulatović i mr Mirjana Popović potpisale su Memorandum o razumijevanju i saradnji, s ciljem unaprijeđenja međusobne saradnje u oblasti rijetkih bolesti i afirmacije inkluzije oboljelih od rijetkih bolesti u otvoreno i demokratsko društvo. Saradnja će se odvijati kroz organizaciju i učešće u obukama, seminarima, radionicama, konferencijama, sastancima, stručnim skupovima, savjetovanjima, sajmovima, kao i drugim specijalističkim modulima obučavanja i edukacije u oblasti rijetkih bolesti.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži