U ponedjeljak, 10. juna 2019. godine u 20 časova u holu JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ održano je zabavno veče za učenike završnih razreda osnovne i srednje škole.

Pored slavljenika, večeri su prisustvovali ostali učenici, njihovi roditelji, volonteri i zaposleni.

Direktorica mr Mirjana Popović pozdravila je polumaturante i maturante s lijepim željama u budućem školovanju, životu i radu.

Veče je proteklo uz prijatnu muziku, dobru zabavu i vedro raspoloženje.

U petak, 7. juna 2019. godine u 11,15 časova u zbornici škole JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ održano je predavanje iz oblasti medicine na temu „Prva pomoć kod epileptičnog napada – opšti postupci“. Predavanje je održala dr Nelica Ivanović - Radović, neurolog. Prisustvovali su roditelji djece/mladih i zaposleni. Prisutni su imali priliku da se informišu o karakteristikama ove bolesti.

Roditelji i zaposleni su aktivno učestvovali u diskusiji i sa velikim interesovanjem postavljali pitanja.

Iznijeli su svoje utiske i istakli da je predavanje bilo veoma zanimljivo i korisno.

Dr Ivanović – Radović je naglasila da će Ustanovi poslati uputstva o postupcima koje treba preduzeti prilikom EPI napada u obliku brošure.

 

Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup nepokretnosti objavljen 8. juna 2019. godine stavlja se van snage.

 

 

U srijedu, 5. juna 2019. godine u 11,15 časova u holu škole JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ učenici, roditelji učenika i zaposleni su imali priliku da o higijeni i njenom uticaju na zdravlje, čuju i vide zanimljivu prezentaciju.

Predavanje je održala dr Verica Osmanović, specijalista medicine, govoreći o svim postupcima koji se sprovode u cilju očuvanja zdravlja i sprečavanja nastanka bolesti, održavanja čistoće i ljepote tijela.

Direktorica mr Mirjana Popović zahvalila se gošći na izlaganju i istakla da je predavanje upriličeno kao rezultat uspješne saradnje sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore.

U srijedu, 29. maja 2019. godine u JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ održana je obuka zaposlenima za upotrebu 3D štampača. Obuku su vodili nastavnici sa Univerziteta Johana Keplera u Lincu i predstavnici za ovaj projekat u Crnoj Gori Desanka Malidžan i Branko Anđić.

Obuka je omogućena kao rezultat učešća Ustanove na projektu „Digitalne tehnologije kao potpora inkluzivnom obrazovanju“ u organizaciji Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva – Podgorica. Pored obuke Ustanova će dobiti 3D štampač i materijal za štampu.

Obuci su prisustvovali: Dragana Mijatović, Marijana Antonijević, Sonja Ćuković, Zorica Baša, Irena Bogićević, Suzana Koletić, Tijana Dedeić, Gabrijela Janić i Toni Koletić.

U školskoj 2018/2019. godini u internatu JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ svakog utorka se realizuje radionica na različitu temu s ciljem jačanja i održavanja adekvatnijih interpersonalnih odnosa i jačanja životnih vještina.

Voditelj radionice je psihološkinja Sonja Martinović, dok povremeno tu ulogu preuzimaju i sami učenici koji borave u internatu.

U utorak, 28. maja 2019. godine realizovana je radionica na temu „Ovo sam JA“.

O radionici najbolje svjedoče fotografije učenika u internatu.

U ponedjeljak, 27. maja 2019. godine u JU Osnovna škola „Njegoš“ u Kotoru, ekspozituri JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ održan je sastanak u cilju upoznavanja i promovisanja ekspozitura resursnih centara. Sastanku su prisustvovali: predstavnici vaspitno-obrazovnih ustanova sa teritorije Boke Kotorske, članovi Komisije za usmjeravanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u Kotoru, direktor JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“ i predstavnice JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ mr Mirjana Popović, direktorica i Sonja Martinović, psihološkinja.
Predstavnice Ustanove su održale prezentaciju, dale preciznije informacije o programima koji se sprovode u Ustanovi, načinu usmjeravanja djeteta u odgovarajući obrazovni program, vrstama podrške koje pružaju u okviru Ustanove i radu mobilnih timova.
Prisutni su u okviru diskusije imali priliku da postave pitanja, iznesu sugestije, mišljenje i poteškoće sa kojima se suočavaju u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama.
Sastanak je bio od posebnog značaja zbog konkretne razmjene iskustava i zajedničkog načina rješavanja pojedinih nedoumica u okviru obezbjeđenja adekvatnije inkluzivne sredine za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama.

Na VI Međunarodnom stručno-naučnom skupu „Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju" koji je održan u periodu 25 - 26. maja 2019. godine u Beogradu u organizaciji Resursnog centra za specijalnu edukaciju, Beograd i Asocijacije za kognitivnu neurorehabilitaciju, Beograd, a akreditovan u Komori socijalne zaštite i Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, aktivno su učestvovale predstavnice Ustanove pedagoškinja Irena Bogićević i defektološkinje Suzana Koletić i Marina Vučeraković.

Zaposlene su putem poster prezentacije predstavile djelatnost i ulogu JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica”.

Cilj Skupa je bio upoznavanje stručne i naučne javnosti sa aktuelnim tendencijama u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladima i odraslim osobama sa invaliditetom, kao i razmjena znanja i iskustava između stručnjaka, istraživača i aktivista koji se iz perspektive različitih disciplina, teorijski i praktično, bave edukacijom i rehabilitacijom djece sa smetnjama u razvoju.

Na Skupu su prezentovani radovi i poster prezentacije profesionalaca sa prostora Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Crne Gore.

 

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži