Prva Međunarodna naučna konferencija „Obrazovanje i savremeno društvo“ sa izlaganjem radova na temu: „Stanje i perspektive inkluzivnog obrazovanja u državama Zapadnog Balkana“ održana je 18 - 20. oktobra 2019. godine u Budvi u organizaciji Prosvjetne zajednice Crne Gore i Društva defektologa Crne Gore.
Na Konferenciji su učestvovali zaposleni JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ defektološkinja Suzana Koletić i školski ICT koordinator asistivne tehnologije Toni Koletić prezentujući rad „Podrška Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“ inkluzivnom obrazovanju kroz asistivnu tehnologiju“.

U srijedu, 16. oktobra 2019. godine u JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ sprovedena je aktivnost „I ja imam osjećanja, ista su kao Vaša, ni veća, ni manja“.
Cilj radionice je bio da djeca prepoznaju, pravilno imenuju i ispolje svoje i tuđe, dobre i loše emocije.
U radu su korišćeni različiti senzorni (prirodni) materijali, didaktička sredstva, kao i različite likovne tehnike. Učestvovala su djeca iz Centra za rani rast i razvoj i djeca iz oba produžena boravka.

Tim Sigurne ženske kuće je 17. oktobra 2019. godine sa početkom u 13 časova u svojim prostorijama organizovao OTVORENA VRATA sa ciljem upoznavanja sa aktivnostima koje realizuju u okviru projekta „Osvijetlimo mrak seksualnog nasilja” (zajedno sa partnerskim organizacijama SOS telefonom za žene i Djecu žrtve nasilja – Nikšić, a koji finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i Ministarstvo Javne uprave).
Ovim putem su prisutne upoznali sa aktivnostima koje realizuju u okviru projekta, razmijenili iskustva sa prisutnim članovima i informisali prisutne o oblicima seksualnog nasilja nad djecom, kako prepoznati seksualno nasilje i kako reagovati u slučaju sumnje.
Na kraju su podijeljeni lifleti i dostavljen priručnik koji će pomoći u informisanju o tome šta sve podrazumijeva seksualno nasilje nad djecom i uputiti kako da reagujemo ako nam se dijete povjeri.
Datoj aktivnosti prisustvovala je psihološkinja Sonja Martinović, zaposlena u Javnoj ustanovi Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“.
Za zaposlene u Ustanovi održaće se prezentacija Priručnika na temu o seksualnom nasilju nad djecom.

U JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“ u Kotoru u periodu od 10. do 12. oktobra 2019. godine u skladu sa programom „Podrška kvalitetu, dostupnim uslugama i obuhvatu ranog učenja i razvoja u okviru predškolskog vaspitanja i obrazovanja“ održano je niz radionica u okviru obuke za vaspitače/ice i stručne saradnike/ce predškolskih ustanova Crne Gore .
Jasna Popović i Suzana Koletić, defektološkinje-somatopetkinje JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ vodile su radionicu na temu: „Podsticanje tjelesnog razvoja i razvoja vida (prilagođavanje prostora, izrada didaktičkih sredstava).
Cilj radionice je bio praktična izrada didaktičkih sredstava prilagođenih ovoj populaciji djece i upoznavanje vaspitača/ca sa ranom intervencijom kod djece sa smetnjama vida, tjelesnim i kombinovanim smetnjama.

Crnogorska komercijalna banka a.d. u Podgorici donirala je školski pribor JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ za školsku 2019/2020. godinu.
U srijedu, 9. oktobra 2019. godine u 10.00 časova u prostorijama Ustanove direktorica mr Mirjana Popović uručila je zahvalnicu Milici Prelević, predstavnici Crnogorske komercijalne banke.
Grupa učenika iskazala je zahvalnost za pažnju i sa novim materijalom napravila crteže u različitim tehnikama. Crteži će biti izloženi u holu škole.

U utorak, 8. oktobra 2019. godine u 12.00 časova JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ posjetile su predstavnice Regionalne kancelarije UNICEF-a u Ženevi - Nora Shabani, savjetnica za inkluzivno obrazovanje i Stela Grigoras, konsultantkinja za pitanja dječije i socijalne zaštite zajedno sa predstavnicima kancelarije UNICEF-a u Podgorici i predstavnicom Ministarstva prosvjete mr Tamarom Milić.
Direktorica mr Mirjana Popović predstavila je osnovnu djelatnost Ustanove i približila im aktivnosti koje se sprovode u Ustanovi.
Obišli su kabinete u kojima se sprovodi program rane intervencije i detaljno se upoznali sa načinom rada od strane stručnih saradnica – psihološkinje, logopetkinje, tiflološkinje i somatopetkinje.
Školski ICT koordinator za asistivnu tehnologiju upoznao je prisutne sa različitim oblicima nastavnih sredstava i načinom izrade i primjene udžbenika u Dejzi formatu, koja se izrađuju u Ustanovi u kabinetu za asistivnu tehnologiju i u studiju za snimanje.

U petak, 4. oktobra 2019. godine u 11.30 časova u holu škole JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica” održana je promocija knjige „Šta znači vid” Hatidže Demirovski Nuhbegović, u saradnji sa Bibliotekom za slijepe Crne Gore.
Na promociji su govorili mr Omer Begović, direktor JU OŠ „Aneks" u Sarajevu - promoter knjige, sa dugogodišnjim iskustvom u inkluziji i Sakib Pleh, direktor Biblioteke za slijepa i slabovida lica u Bosni i Hercegovini. Program je vodila Marija Zeković, saradnica Biblioteke za slijepe Crne Gore.
Knjiga predstavlja praktične primjere inkluzije, kako u obrazovanju tako i u svakodnevnom životu lica bez ostatka vida.
Promociji su prisustvovali: predstavnici Biblioteke za slijepe Crne Gore, učenici, njihovi roditelji i zaposleni JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“, psihološkinja JU Umjetničke škole za muziku i balet „Vasa Pavić“ i majke učenice JU OŠ „Milorad Musa Burzan“.

U četvrtak, 19. septembra 2019. godine u 11.00 časova u holu škole JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica” Amatersko pozorište slepih i slabovidih i Udruženje „Akcija za slepe” iz Beograda izveli su motivacionu predstavu za djecu/učenike u Ustanovi.
Direktorica mr Mirjana Popović pozdravila je prisutne i zahvalila se posjetiocima na gostovanju.
Predstava se sastojala iz dramskog i muzičkog programa u kojoj su učestovali Dragiša Gaborović, Luka Joksimović Barbat i Uroš Martinović, osnivači Udruženja.
Dragiša je govorio je stihove Miroslava Antića „Plavi čuperak, a Luka je iz svog romana pročitao kratku priču „Idealan muž“ i nekoliko aforizama.
U muzičkom dijelu uz zvuke gitare izveli su kompozicije poznatih solista i grupa: „Jedina vilo“, „Lana“, „Ja bih za tebe dao sve“, „ Sine moj“, „Nek se zove Ana ili Bilja“, „Cadiz“i dr.
Prisutni su uživali posebno djeca i učenici.
Na kraju programa Luka je poklonio Ustanovi svoj roman u štampanom i audio formatu.
Događaj je organizovan u saradnji Ustanove sa Bibliotekom za slijepe Crne Gore.

U Novom Sadu je u periodu od 12. do 14. septembra 2019. godine održana XV međunarodna naučna konferencija „Metode u specijalnoj edukaciji, rehabilitaciji i terapiji dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom”.
Predstavnice JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ direktorica mr Mirjana Popović i pedagoškinja mr Irena Bogićević učestovale su na Konferenciji prezentujući rad pod naslovom „Kreiranje mreže podrške za dijete i porodicu – značaj međusektorske saradnje”.

Ljetovanje 2019 1 1612x744Ministarstvo rada i socijalnog staranja je i ove godine omogućilo besplatno ljetovanje učenicima osnovne škole JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ u Rafailovićima.
Učenici su boravili u odmaralištu „Lovćen-Bečići“ u periodu od 6. do 13. septembra 2019. godine u pratnji domaćice Mileve Račić, medicinske sestre Ljiljane Drašković i nastavnika fizičkog vaspitanja Igora Tomića.
Učenici su se lijepo proveli - sunčali se, plivali, šetali, družili se, pjevali, igrali, smijali se...

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži