SLUŠAJ UČI MAŠTAJ!Crnogorska glumica Anđela Radović je uz podršku Ministarstva kulture a u saradnji sa Resursnim centrom za djecu i mlade „Podgorica“ snimila u Dejzi formatu značajan broj naslova: pjesama, bajki, basni, priča. Sadržaji prate nastavni plan i program crnogorskog jezika i književnosti. Dejzi format je prije svega namijenjen djeci sa smetnjama vida, ali se može koristiti u radu sa ostalom djecom.

Snimljeni materijal je dostupan na vebsajtu: http://www.resursnicentarpg.me/audio-biblioteka  

Novonastala situacija izazvana pandemijom COVID – 19 je dovela do određenih promjena u radu stručnih saradnika i nastavnika zaposlenih u Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica“. U uslovima kada djeca nijesu mogla ići u školu niti dolaziti na individualne tretmane akcenat je stavljen na komunikaciju stručnih saradnika i nastavnog osoblja sa djecom i njihovim roditeljima  putem savremenih tehnologija.

Projekat koji Forum MNE sprovodi, a uz finansijsku podršku Britanske ambasade Podgorica, „Jednak pristup obrazovanju za sve – povećanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama“ će omogućiti poboljšanje kvaliteta komunikacije na relacijama: nastavnik/stručni saradnik, roditelj i dijete.

Oprema (lap top, 3 tableta, 2 kamere, 2 držača za kamere, anReader) koja je uručena Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica“ omogućiće da stručni saradnici snime individualni tretman ili njegove djelove za neke tipične smetnje i teškoće u razvoju što će biti od izuzetne važnosti za roditelja, dijete, ali i za stručne službe redovnog vaspitno- obrazovnog sistema.

Oprema će naći mjesto upotrebe ne samo u ovim vanrednim okolnostima, nego u svim slučajevima kada dijete iz opravdanih razloga bude spriječeno da redovno dolazi na tretmane ili u školu.

Projekat teži da osigura jednak pristup obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama tokom COVID-19 pandemije, kroz obezbjeđivanje ključne opreme Resursnom centru i stručne obuke osoblju Resursnog centra. Projekat će unaprijediti i saradnju Resursnog centra sa roditeljima, koji su jedan od ključnih aktera u obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama, pogotovu tokom uspostavljanja i podrške učenju od kuće.

2020 09 23 at 13.03.45

U srijedu, 23. septembra 2020. godine sa početkom u 13.00 sati u Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica”, putem online Zoom aplikacije, održana je Prva konferencija projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju - ASIQ“. Na konferenciji su učestvovali zaposleni u Ustanovi i spoljni saradnici Ministarstva prosvjete. Konferenciju je otvorio predstavnik Gradske razvojne agencije u Banja Luci, menadžer projekta Momir Širko. Uslijedilo je predstavljanje partnera u projektu.
Direktorica mr Mirjana Popović predstavila je djelatnost Ustanove ističući da je za dugi vremenski period Ustanova prošla kroz čitav niz transformacija, razvijajući svoje djelatnosti i stručne sposobnosti. Sada pruža podršku kroz različite programe djeci sa smetnjama vida, tjelesnim i kombinovanim smetnjama. Predstavnica Gradske razvojne agencije, koodinator projekta Vesna Marinković Vojvodić predstavila je prisutnima Agenciju, a o projektu je govorio Momir Širko. Projekat finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje do 31. decembra 2021. godine, a ukupna vrijednost mu je 575 122,00EUR. Gradska razvojna agencija Banja Luka je nosilac projekta, a partneri na projektu su JU „Centar Zaštiti me“ - Banja Luka, JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora“ - Banja Luka, JU „O.Š. Voštarnica - Zadar“ i JU „Resursni centar za djecu i mlade Podgorica“ - Podgorica. Osnovni cilj projekta je poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga u cilju poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti i obrazovanja djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica” će učešćem u projektu nabaviti određenu opremu namijenjenu razvoju novih usluga i unaprijeđenju postojećih usluga za djecu sa smetnjama u razvoju, kao i ulaganje u infrastrukturu. Svi učesnici imali su priliku da se uključe u razgovor ili postave pitanje. Konferencija se završila u 14.00 sati.

JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica” je potpisala ugovor o realizaciji projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“.

Sve potrebne informacije nalaze se na linku: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/

 

Fokus grupa u organizaciji UMHCG je održana u ponedjeljak, 6. jula 2020. godine. Učesnici fokus grupe su imali priliku da razgovaraju o primjeni preporuka Komiteta UN za prava OSI u odnosu na član 19. Konvencije UN o pravima OSI. U fokus grupi je učestvovala psihološkinja Sonja Martinović.

Okrugli sto „Zaštita i zdravlje na radu za osobe s invaliditetom", u organizaciji UMHCG u okviru projekta „OSIguraj uslove sebi“ a uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja, je održan u petak, 26. juna 2020. godine u hotelu „Hilton“ sa početkom u 11 sati.

U uvodnom dijelu su govorili: Marina Vujačić, izvršna direktorica UMHCG, Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja, Milena Krsmanović, savjetnica Zaštitnika za ljudska prava i slobode i Slaven Ćipranić, direktor ZOPT-a.

Nakon uvodnih obraćanja govorili su panelisti: Danijela Šuković, načelnica Direkcije za poslove zaštite i zdravlja na radu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Stanko Laković, samostalni savjetnik I u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore i Zlatko Popović, inspektor rada I za oblast zaštite i zdravlja na radu.

Događaju je prisustvovala psihološkinja Sonja Martinović, predstavnica Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“.

  

62420 629Dan otvorenih vrata u realizaciji stručnih saradnika programa Rane intervencije je održan 23. juna 2020. godine, u periodu od 10 do 12 časova, u zbornici Resursnog centra za djecu i mlade „Podgorica“, uz poštovanje epidemioloških mjera. Roditelji su tim putem imali mogućnost razmjene informacija o proteklom periodu tokom trajanja epidemioloških mjera i dogovoru o radu tokom ljetnjeg raspusta.

U periodu od 12. do 14. juna 2020. godine učenice sedmog razreda osnovne škole u pratnji razredne starješinke Darinke Radović boravile su u odmaralištu na Ivanovim koritima u okviru projekta „Cetinje - jedna priča” zajedno sa učenicima Osnovne škole „Oktoih” iz Podgorice. Pored obilaska spomenika Dinastije Petrović – Njegoš na Ivanovim koritima sjutradan je organizovana i posjeta Cetinju, gdje su se učenice upoznale sa kulturno-istorijskim znamenitostima kroz zanimljivu priču vodiča o pomenutoj dinastiji i istoriji grada. Posljednji dan bio je rezervisan za posjetu Rijeci Crnojevića. U popodnevnim časovima organizovani su kviz i rekreacija, dok su večernji sati bili rezervisani za druženje u diskoteci. Učenice su učestvovale u izboru za mis sa kojeg su ponijele titule „mis šarma” i „mis elegancije”. Lijepo provedeno vrijeme obilježila su nova saznanja, ali i nova poznanstva i zabava.

Povodom Dana Republike Italije, koji se proslavlja 2. juna, Udruženje nastavnika italijanskog jezika Crne Gore prikupilo je radove učenika crnogorskih škola posvećenih Italiji i na svojoj Fejsbuk stranici napravilo izložbu. Objavljeni su i radovi koje je pripremila naša učenica 7. razreda Borjana Radulović pod mentorstvom nastavnice italijanskog jezika Darinke Radović. Borjana je svoju ljubav prema Italiji iskazala pripremom italijanskog jela „pasta alla carbonara“, a podijelila je sa nama i istraživanje o porijeklu svog privjeska od stakla napravljenog na ostrvu Murano u laguni Venecije. Svi radovi mogu se pogledati na linku:

https://www.facebook.com/groups/nastavniciitalijanskogjezika/permalink/3236831106362472/

Za djecu koja su uključena u Program rane intervencije, djecu koja pohađaju Poseban program i za učenike koji pohađaju osnovnu i srednju školu u Resursnom centru za djecu i mlade „Podgorica“ Socijalna služba je, u novonastalim okolnostima izazvanim Kovidom-19, pokrenula aktivnost „Solidarnost na djelu“. Pomenutoj aktivnosti se odazvao Crveni krst Crne Gore u Podgorici, koji je za naše/ih 50-oro djece/učenika obezbjedio adekvatnu humanitarnu pomoć.

Distribucija humanitarne pomoći uručena je porodicama djece odnosno učenika 18. i 19. maja 2020. godine.

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži